Warped Times 2 se blíží ke konci (26.03.2010)
Tak se vývoj WT2 zase pohnul, zbývá už jenom pár posledních levelů a finální boss level.

Mimo to je hotov? z?klad editoru, sta?? u? jenom nah?zet v?ech 110 objekt? (hrozn? nudn? pr?ce) a ud?lat nahr?v?n? ve h?e i editoru.
Warped Times 2 Level Editor Warped Times 2 Level Editor

Datum dokon?en? je?t? nev?m, ale bude pot?eba je?t? hru po??dn? odladit a naj?t v?echny chyby, nechci ji vydat s chybama jako prvn? d?l.

N?kte?? z tester? (tak v?ichni krom? Greena :D ) si st??uj? na obt??nost, tak?e bych se mo?n? rozhodl pro volbu obt??nosti, ale p?idalo by to dost pr?ce nav?c, tak?e by se datum posunulo