CryENGINE 2 Manuál česky (23.01.2011)
Zas m? za?alo chyb?t p?ekl?d?n?, a proto?e se chci u? dlouho u?it v Sandboxu z Crysis, kter? ?esky nem? ??dn? n?vod, rozhodl jsem se zkusit p?elo?it anglick? manu?l.

P?vodn? jsem cht?l psat p?es RS, ale ??dn? jsem nena?el, proto jsem se rozhodl napsat si kod s?m p?es html a css. Byla to t??k? pr?ce ale povedlo se.

Zat?m je p?elo?en? jenom mal? ??st o tvorb? prost?ed? a mapy, chyst?m se ale p?ekl?dat d?l, douf?m ?e se poda?? p?elo?it cel? manu?l.

Sandbox 2 ?esk? manu?l


T?eba d?ky tomu p?ibudou ?e?t? moda?i v tomto skv?l?ho enginu, kter?ch je m?lo.